Foggia

Saison 2017/2018

Les effectifs

NomPosteMaillotPaysAgeTaillePoids
Domingo Dalmasso Domingo Dalmasso Gardien22Argentine 21 ans
Giacomo Volpe Giacomo Volpe Gardien12Italie 25 ans 1.89m 78kg
Fabrizio Alastra Fabrizio Alastra Gardien1Italie 24 ans 1.85m 79kg
Francesco Massa Francesco Massa DéfenseurItalie 20 ans
Savino Pompa Savino Pompa DéfenseurItalie 19 ans
Toni Markić Toni Markić Défenseur5Bosnie Herzégovine 31 ans
Domenico Girasole Domenico Girasole Défenseur20Italie 21 ans
Pietro Martino Pietro Martino Défenseur27Italie 24 ans
Roberto Di Jenno Roberto Di Jenno Défenseur23Italie 22 ans
Giacomo Sciacca Giacomo Sciacca Défenseur19Italie 25 ans
Giuseppe Agostinone Giuseppe Agostinone DéfenseurItalie 33 ans 1.77m 68kg
Alessandro Garattoni Alessandro Garattoni Défenseur2Italie 23 ans
Nicola Turi Nicola Turi DéfenseurItalie 23 ans 1.82m 72kg
Davide Di Pasquale Davide Di Pasquale Défenseur6Italie 25 ans 1.81m 74kg
Manuel Nicoletti Manuel Nicoletti Défenseur3Italie 23 ans 1.80m 73kg
Manlio Di Masi Manlio Di Masi MilieuItalie 21 ans
Ndiaye Mbaba Ndiaye Mbaba MilieuSénégal 21 ans
Andrea Gallo Andrea Gallo Milieu4Italie 24 ans
Marco Ballarini Marco Ballarini Milieu24Italie 20 ans
Andrea Rizzo Pinna Andrea Rizzo Pinna Milieu7Italie 21 ans
Vincenzo Garofalo Vincenzo Garofalo Milieu21Italie 22 ans
Sergio Maselli Sergio Maselli Milieu14Italie 20 ans 1.75m
Filippo Tuzzo Filippo Tuzzo Milieu26Italie 20 ans 1.81m 72kg
Michele Rocca Michele Rocca Milieu8Italie 25 ans 1.83m 75kg
Davide Petermann Davide Petermann Milieu25Italie 27 ans 1.85m 78kg
Emiliano Dema Emiliano Dema AttaquantItalie 20 ans
Olger Merkaj Olger Merkaj Attaquant11Albanie 24 ans
Vittorio Vigolo Vittorio Vigolo Attaquant17Italie 21 ans
Alessio Curcio Alessio Curcio Attaquant10Italie 31 ans 1.80m 74kg
A. Di Grazia A. Di Grazia Attaquant28Italie 25 ans 1.75m
Davide Merola Davide Merola Attaquant18Italie 21 ans 1.81m 72kg
Jonathan Alexis Ferrante Jonathan Alexis Ferrante Attaquant9Italie 26 ans 1.78m 75kg