Madagascar

Saison 2018 Russia

Les effectifs

NomPosteMaillotPaysAgeTaillePoids
Razakanirina Rakotohasimbola Razakanirina Rakotohasimbola GardienMadagascar 22 ans
Melvin Adrien Melvin Adrien GardienMadagascar 28 ans
Mathyas Randriamamy Mathyas Randriamamy GardienMadagascar 18 ans 1.86m
Rajonirina Razafindrabe Rajonirina Razafindrabe DéfenseurMadagascar 24 ans
A. Rajao A. Rajao DéfenseurMadagascar
S. Ouassiero S. Ouassiero DéfenseurMadagascar 27 ans
R. Theodin R. Theodin DéfenseurMadagascar 25 ans
Pascal Razakanantenaina Pascal Razakanantenaina DéfenseurMadagascar 34 ans 1.80m 76kg
Jérémy Morel Jérémy Morel DéfenseurMadagascar 37 ans 1.72m 71kg
Jérôme Mombris Jérôme Mombris DéfenseurMadagascar 34 ans 1.78m 68kg
Tsiry Tokinantenaina Tsiry Tokinantenaina MilieuMadagascar
Njiva Tsilavina Martin Rakotoharimalala Njiva Tsilavina Martin Rakotoharimalala MilieuMadagascar 29 ans
Zotsara Randriambololona Zotsara Randriambololona MilieuMadagascar 27 ans
Andriamirado Aro Hasina Andrianarimanana Andriamirado Aro Hasina Andrianarimanana MilieuMadagascar 30 ans
Tsito Miravo Nasandratra Razafindrasata Tsito Miravo Nasandratra Razafindrasata MilieuMadagascar 25 ans
Solojantovo Jean Aime Rakotoarisoa Solojantovo Jean Aime Rakotoarisoa MilieuMadagascar 26 ans
F. Bancé F. Bancé MilieuMadagascar
F. Dafé F. Dafé MilieuMadagascar 30 ans
Dimitry Caloin Dimitry Caloin MilieuMadagascar 31 ans 1.93m 92kg
Ibrahim Samuel Amada Ibrahim Samuel Amada MilieuMadagascar 31 ans 1.76m 73kg
Lalaïna Henintsoa Nomenjanahary Lalaïna Henintsoa Nomenjanahary MilieuMadagascar 35 ans 1.77m 82kg
Anicet Abel Andrianantenaina Anicet Abel Andrianantenaina MilieuMadagascar 31 ans 1.78m 72kg
Marco Ilaimaharitra Marco Ilaimaharitra MilieuMadagascar 26 ans 1.77m 77kg
Onjaniaina Patrick Hasinirina Onjaniaina Patrick Hasinirina AttaquantMadagascar
Hakim Djamel Abdallah Hakim Djamel Abdallah AttaquantMadagascar 23 ans
E. Hadari E. Hadari AttaquantMadagascar
A. Vévé A. Vévé AttaquantMadagascar
F. Rakotondraibe F. Rakotondraibe AttaquantMadagascar 28 ans
Loïc Andre Terry Lapoussin Loïc Andre Terry Lapoussin AttaquantMadagascar 25 ans 1.81m
Alexandre Francois Ramalingom Alexandre Francois Ramalingom AttaquantMadagascar 28 ans 1.77m
Paulin Voavy Paulin Voavy AttaquantMadagascar 34 ans 1.63m 60kg
Charles Carolus Andriamatsinoro Charles Carolus Andriamatsinoro AttaquantMadagascar 32 ans 1.72m 66kg