Bischofshofen

Saison 2021

Les effectifs

NomPosteMaillotPaysAgeTaillePoids
Mirel Kahrimanovic Mirel Kahrimanovic GardienAutriche 20 ans
Paweł Kapsa Paweł Kapsa GardienPologne 39 ans 1.86m 80kg
Adonis Spica Adonis Spica DéfenseurBosnie Herzégovine 28 ans
Elvis Poric Elvis Poric DéfenseurAutriche 25 ans
Albin Begovic Albin Begovic DéfenseurAutriche 18 ans
Szymon Kozecki Szymon Kozecki DéfenseurPologne 20 ans
Kenan Cormehic Kenan Cormehic DéfenseurBosnie Herzégovine 20 ans
Branko Ojdanić Branko Ojdanić DéfenseurBosnie Herzégovine 31 ans 1.90m
Elias Kircher Elias Kircher DéfenseurAutriche 31 ans 1.75m
Mounir Mounji Mounir Mounji MilieuPays-Bas 22 ans
Jēkabs Lagūns Jēkabs Lagūns MilieuLettonie 19 ans
Manuel Dollisch Manuel Dollisch MilieuAutriche 18 ans
Benedek Nagy Benedek Nagy MilieuHongrie 18 ans
Karol Kamil Solčiansky Karol Kamil Solčiansky MilieuRépublique Slovaque 39 ans
Dariusz Witkowski Dariusz Witkowski MilieuPologne 20 ans
Gábor Gado Gábor Gado MilieuHongrie 32 ans
Muamer Cormehic Muamer Cormehic MilieuBosnie Herzégovine 27 ans
Mirnes Kahrimanovic Mirnes Kahrimanovic MilieuAutriche 17 ans
Marko Zivkovic Marko Zivkovic MilieuSlovénie 21 ans
Milan Srećo Milan Srećo MilieuSerbie 37 ans 1.76m
Nicholas Mayer Nicholas Mayer MilieuAutriche 32 ans 1.81m
Said Daniel Llambay Said Daniel Llambay MilieuArgentine 27 ans 1.72m 76kg
Marko Marciuš Marko Marciuš AttaquantCroatie 26 ans
Ylltrim Sulejmani Ylltrim Sulejmani AttaquantAutriche 22 ans
Jurica Kljajić Jurica Kljajić AttaquantCroatie 27 ans
Armin Mahović Armin Mahović AttaquantBosnie Herzégovine 30 ans 1.86m
Ferdinand Takyi Ferdinand Takyi AttaquantGhana 27 ans 1.88m 85kg
Sahin Akbaba Sahin Akbaba A définirTurquie
Mario Mirceski Mario Mirceski A définirAutriche