Angleterre

23/02/2019
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
Pays de Galles 17h45 Angleterre
09/03/2019
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
Angleterre 17h45 Italie
16/03/2019
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
Angleterre 18h00 Ecosse
22/09/2019
Coupe du Monde
Groupe C
Angleterre 12h15 Tonga
26/09/2019
Coupe du Monde
Groupe C
Angleterre 12h45 Etats-Unis
05/10/2019
Coupe du Monde
Groupe C
Angleterre 10h00 Argentine
12/10/2019
Coupe du Monde
Groupe C
Angleterre 10h15 France