Angleterre

02/02/2020
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
France 16h00 Angleterre
08/02/2020
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
Ecosse 17h45 Angleterre
23/02/2020
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
Angleterre 16h00 Irlande
07/03/2020
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
Angleterre 17h45 Pays de Galles
14/03/2020
Tournoi des 6 Nations
Saison régulière
Italie 17h45 Angleterre