Legia Varsovie

30/09/2021
Ligue Europa
Groupe C
Legia Varsovie 18h45 Leicester
21/10/2021
Ligue Europa
Groupe C
Naples 21h00 Legia Varsovie
04/11/2021
Ligue Europa
Groupe C
Legia Varsovie 18h45 Naples
25/11/2021
Ligue Europa
Groupe C
Leicester 21h00 Legia Varsovie
09/12/2021
Ligue Europa
Groupe C
Legia Varsovie 18h45 Spartak Moscou