Cyprus

Saison 2021 England

Les effectifs

NomPosteMaillotPaysAgeTaillePoids
Maria Matthaiou Maria Matthaiou GardienChypre 24 ans
Eleni Ttakka Eleni Ttakka GardienChypre 25 ans
Georgia Katsonouri Georgia Katsonouri GardienChypre 20 ans
Maria Ioannou Maria Ioannou DéfenseurChypre 30 ans
Korina Paola Adamou Korina Paola Adamou DéfenseurChypre 19 ans
Chryso Michael Chryso Michael DéfenseurChypre 20 ans
Efthalía Siakallí Efthalía Siakallí DéfenseurChypre 18 ans
Loucretia Chrysostomou Loucretia Chrysostomou MilieuChypre 29 ans
Christiana Solomou Christiana Solomou MilieuChypre 28 ans
Elena Aristodimou Elena Aristodimou MilieuChypre 19 ans
Marilena Georgiou Marilena Georgiou MilieuChypre 25 ans
Sára Papadopoúlou Sára Papadopoúlou MilieuChypre 34 ans
Ivána Táneva Ivána Táneva MilieuChypre 21 ans
Filippa Savva Filippa Savva MilieuChypre 22 ans
Mikaélla Cháliou Mikaélla Cháliou MilieuChypre 30 ans
Katerina Panagiotou Katerina Panagiotou MilieuChypre 22 ans
Kyriaki Vasiliou Kyriaki Vasiliou MilieuChypre 24 ans
Antri Violari Antri Violari AttaquantChypre 25 ans
Victoria Zampa Victoria Zampa AttaquantChypre 26 ans
Stavriana Antoniou Stavriana Antoniou AttaquantChypre 21 ans
Krystyna Freda Krystyna Freda AttaquantChypre 28 ans
Chara Charalambous Chara Charalambous AttaquantChypre 21 ans
Georgia Xenafontos Georgia Xenafontos AttaquantChypre 28 ans
Evdokia Efthyvoulou Evdokia Efthyvoulou AttaquantChypre 30 ans